4 TIPS FÖR ATT OPTIMERA DIN LAGERHANTERING

Lagret är en betydande kostnadsfaktor och är därför föremål för kostnadsbesparande åtgärder i många företag. Därför lönar det sig definitivt att göra en effektivitetsgranskning av din lagerorganisation även för dig. Kundernas behov och produktutbud förändras med tiden. Eftersom genomströmningsmängderna också är föremål för vissa fluktuationer måste lagret också anpassas till de förändrade förhållandena. Den ständigt […]

Weiterlesen